Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Aktuálně:

Přihlaste se do 2. ročníku vzdělávacího projektu Aklimatizace!

Genderová (ne)rovnost v českých klimatických politikách: propojování opatření v době zelené a společenské transformace

Romana J. Březovská Romana J. Březovská / Ed. 17. 6. 2022
Genderová (ne)rovnost v českých klimatických politikách: propojování opatření v době zelené a společenské transformace
Autor: Ben White, zdroj: Unsplash

Cílem tohoto policy paperu je zkoumat propojení problematiky změny klimatu s otázkou genderové rovnosti, a to v souvislosti s nutností tvořit transformační politiky, které mohou v souladu s mezinárodními závazky citlivě a efektivně řešit mitigaci změny klimatu a adaptaci s ohledem na postavení a akceschopnost žen ve společnosti.

První část paperu se zaměřuje na příklady začlenění otázky genderu do tří klimaticky relevantních institucí s ohledem na poslední vývoj. Konkrétně se jedná o Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu a Pařížskou dohodu, Evropskou unii a Zelenou dohodu pro Evropu a tematicky relevantní správu ČR s důrazem na spravedlivou transformaci. Ukazuje se, že v žádném z českých stěžejních klimatických dokumentů není kladen důraz na symbiózu mezi diskutovanými problematikami (genderovou nerovností a klimatickou krizí), přičemž Česku se dlouhodobě nedaří ani jednu z těchto vzájemně se prolínajících výzev řešit.

Druhá část policy paperu se zaměřuje na přenos konceptů, jakými jsou například spravedlivá odolnost či distributivní a procesní spravedlnost, do praxe. Důraz je kladen na oblasti adaptace na změnu klimatu, mitigaci v kontextu mobility, energetickou transformaci a participaci. S ohledem na dostupná data, příklady ze zahraničí i na logiku procesů spojených se změnou klimatu přibližuje paper roli genderových nerovností v těchto oblastech. Důležitým zjištěním je, že v kontextu klimatických politik se genderové nerovnosti musí nejen snižovat, ale především je nutné předcházet jejich nezamýšlenému prohlubování. Třetí část krátce shrnuje možnosti, jak lze efektivně provázat politiky zaměřené na změnu klimatu a na genderovou rovnost i za hranicemi státu.

POLICY PAPER Ke stažení

Tagy
Tagy
Evropa 3446
Evropská unie 2219
energetika 464
Česká republika 2780
Ženy v české zahraniční politice 51
životní prostředí 321
LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK? DEJTE NÁM TO VĚDĚT.
Odesláno, děkujeme.
Máte na srdci ještě něco? Sem s tím!
  • Vyplňte prosím všechna pole. Doplňte prosím zvýrazněné položky. Stala se chyba. Kontaktujte nás prosím na info@amo.cz
Odebírejte naše novinky: