Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Nejčtenější

Srpen 2017

Nabízíme přehled 5 nejčtenějších analytických příspěvků na našem webu za uplynulý měsíc:

8. srpna 2017 | blog

Tomáš Jungwirth ve svém blogovém příspěvku vyzdvihuje tři základní body k tématu migrace. Říká, že rozvojová spolupráce ukazuje, jak migrace ovládla celou společnou unijní zahraniční politiku, a to  často způsobem založeným na mylných předpokladech či nesplnitelných přáních. Podotýká ovšem, že v  současné diskuzi téměř nezaznívá klíčová otázka: zda jsou politický kapitál i finanční prostředky investované do omezování migrace úměrné dosaženým výsledkům. Myslí si, že evropští politici by nejspíš udělali lépe, kdyby energii investovali jinam, než aby se snažili neregulérní formy migrace za obrovskou cenu krátkodobě omezit.


28. června 2017 | policy paper

Restrukturalizace regionů historicky zaměřených na těžký průmysl, těžbu surovin a uhelnou energetiku je téma, které v posledních letech získává větší naléhavost na evropské i české národní úrovni. V České republice se tento problém týká Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, na nichž se negativně podepsala hospodářská transformace 90. let a v současné době na ně klade další nároky proměna energetiky související s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. V červnu 2017 uspořádaly AMO a Euractiv.cz kulatý stůl na téma Klimatická politika: Výzvy pro Ústecký kraj, jehož cílem bylo propojit debatu o dopadech energetické transformace na uhelné regiony, která probíhá na evropské, národní i regionální úrovni. Výstupem z něj je policy paper Adély Denkové, který obsahuje řadu doporučení pro aktéry na všech těchto úrovních.


28. srpna 2017 | článek

Vít Borčany již tradičně předkládá roční zhodnocení stavu českého diplomatického sboru. Říká, že krizový stav roku 2013 je dnes minulostí. Velvyslanecký sbor se rozrostl z 79 velvyslanců a velvyslankyň v roce 2013 na současných 95, přičemž další dvě ambasády jsou aktuálně neobsazeny – v Mongolsku a po letošní výbušné příhodě manželů Borůvkových i velvyslanectví ve švýcarském Bernu. Kromě dříve znovuotevřených pozic (v Lucembursku či v Kolumbii) přibyla za poslední rok i nejvyšší zastoupení na Kubě, v Íránu či africké Zambii. Pragmatický přístup, opakovaná snaha posilovat obchodní kontakty i proměna mezinárodního postavení těchto zemí, zde umožnily nejvyšší diplomatické zastoupení


25. července 2017 | blog

Po podřízení si ústavního soudu, změnách ve státní službě a ovládnutí veřejnoprávních médií usiluje polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost o ovládnutí soudnictví. Měly jí to umožnit to tři zákony – o obecných soudech, o Zemské soudcovské radě a o Nejvyšším soudu – které v posledních týdnech prošly parlamentem. Přijetí posledních dvou zákonů zastavil svým vetem až prezident Andrzej Duda, který chce přijít s vlastními legislativními návrhy. Tuto skutečnost však nelze číst jako vítězství parlamentní opozice. Duda se staví kriticky jen k některým ustanovením zákonů, která jsou jasně protiústavní nebo obsahují chyby kvůli hektickému schvalování. Nelze také říct, že by prezident jednoznačně vyslyšel hlas demonstrujících, kteří požadovali veto všech tří zákonů. Šlo spíše o samostatné rozhodnutí Dudy, který si je vědom své politické závislosti na Právu a spravedlnost, avšak s tak špatně napsanými zákony nemohl souhlasit. Celý článek Víta Dostála si můžete přečíst na blogu aktualne.cz.


7. srpna 2018 | audio

Summit zemí ASEAN na Filipínách znovu nastolil otázka ostrovů v Jihočínském moři. Alice Rezková upozorňuje, že výsledná předpokládaná dohoda nemá reálně prakticky žádný obsah. Od roku 2002 je k dispozici nezávazný set pravidel a ASEAN se snaží, aby byla přijata pravidla závazná. Nicméně proti tomuto kroku brojí Čína, jež je také na summitu přítomná, která i nezávazná pravidla mnohokrát porušila. Poslechněte si celý komentář Alice Rezkové pro Český rozhlas Plus.