Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Aktuálně:

Přidejte se k nám! Hledáme vedoucí/ho PR a eventů.

O AMO

Poslání AMO

Posláním AMO je zkoumat a vysvětlovat mezinárodní otázky, zkvalitňovat českou zahraniční politiku a přispívat k utváření světa, který ctí hodnoty svobody, demokracie a udržitelnosti.

Vize AMO

Kým jsme

 1. AMO je nevládní nezisková organizace, která se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů.
 2. Svojí činností se AMO snaží přispívat k mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech a podporovat hodnoty demokracie, svobody a udržitelnosti.

Čemu se věnujeme

 1. AMO je think-tankem a realizuje kvalitní a přínosný výzkum. Její výstupy jsou důvěryhodným zdrojem pro orientaci ve dnešním světě. Svojí prací napomáhá AMO k informovaným rozhodnutím důležitých aktérů zahraniční politiky. Stejně tak působí směrem k široké veřejnosti, které přibližuje aktuální mezinárodní dění.
 2. V rámci své činnosti AMO propojuje relevantní odborníky a odbornice usilující o kritickou debatu o mezinárodní politice.
 3. AMO se věnuje české zahraniční politice a svojí činností se snaží o její zkvalitňování. Plní roli hlídacího psa české zahraniční politiky.
 4. AMO realizuje kvalitní vzdělávací projekty věnované mezinárodním vztahům a současným společenským otázkám. Přispívá tak k posilování občanských kompetencí mladé generace.
 5. AMO podporuje rozvoj občanské společnosti v České republice i v dalších zemích.
 6. AMO se věnuje transformační a rozvojové spolupráci, a to na základě podnětů a poptávky v partnerských zemích.
 7. AMO přispívá k genderově inkluzivní tvorbě mezinárodní politiky i diskuzi o ní.

Jaká je naše kultura a jak fungujeme

 1. AMO je spolehlivým a profesionálním partnerem. Spolupracuje s českými i zahraničními subjekty.
 2. Ve své činnosti je AMO inovativní, odpovědně usiluje o změny k lepšímu i o pozitivní vliv na společnost, a to na základě kvalitních o data opřených podkladů. Vždy chce být lídrem ve svém oboru.
 3. AMO je odpovědnou a efektivně fungující organizací, která má vlastní vizi a pracuje s ní. Řídí se vlastním etickým kodexem. Její transparentní financování podléhá náležité kontrole. AMO vždy usiluje o pokrytí svého udržitelného financování z více zdrojů.
 4. AMO klade důraz na korektní a vstřícnou komunikaci.

Kdo tvoří AMO

 1. AMO je živou členskou organizací, která je pluralitní a otevřená různým názorům.
 2. AMO utváří a buduje společenství členů, členek, spolupracovníků, spolupracovnic a alumni komunity. Toto společenství dostává příležitosti k vzájemné interakci a obohacování se.
 3. AMO je zodpovědným a důvěryhodným zaměstnavatelem. Kvalitní práce zaměstnanců a zaměstnankyň, stejně jako dobrovolníků, dobrovolnic, stážistů, stážistek nebo kontraktovaných podnikajících osob je prostředkem k naplňování poslání organizace. AMO si váží dobře odvedené práce, usiluje o rozvoj schopností a dovedností všech, které do své činnosti zapojuje, a vytváří vstřícné pracovní prostředí.
 4. AMO dává příležitost mladým lidem rozvíjet svůj talent skrze zapojení do jejích činností. Přispívá k výchově nových generací zajímajících se o mezinárodní vztahy.

Podívejte se na dokument shrnující naši vizi a poslání zde.

Přečtěte si naše stanovy.

Na Vašem soukromí nám záleží. Zde si můžete přečíst naše Zásady zpracování osobních údajů.

Odebírejte naše novinky: