Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Aktuálně:

Začalo přijímací řízení Pražského studentského summitu!

Mezinárodní konference k reformě financování vysokého školství, vyššího odborného školství, vědy a výzkumu organizovaná ministerstvy zahraničí zemí Visegrádské skupiny a Ukrajiny.

V úterý 13. října 2015 se na Černivecké národní univerzitě J. Feďkovyče uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na reformu financování vysokého a vyššího odborného školství, vědy a výzkumu. Odborné setkání, uspořádané v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině, bylo součástí společného mezivládního projektu V4 Road Show, který má za cíl prostřednictvím sdílení vlastních praktických zkušeností a expertízy podpořit reformní proces na Ukrajině.

Úvodního slova se vedle Stepana Melnychuka (rektor Černivecké národní univerzity J. Feďkovyče) ujali Jaroslav Ludva (zástupce náměstka ministra, MZV ČR), Oleksandr Fyshuk (hlava Černivecké oblastní státní administrace), Peter Mišík (generální ředitel Politické sekce, MZV SR), Konrad Pawlik (náměstek ministra pro rozvojovou spolupráci, polskou diasporu a východní politiku, Ministerstvo zahraničních věcí Polska), László Csaba Pap (zástupce velvyslance Maďarska na Ukrajině) a Inna Sovsun (první náměstkyně ministra vzdělání a vědy Ukrajiny). Řečníci opakovaně poukazovali na zásadní význam reformování vzdělávacího systému pro celkovou transformaci ukrajinské společnosti a perspektivu rozvoje země do budoucna.

Následná debata byla rozdělena do tří panelů. Diskutována byla mj. otázka decentralizace a deregulace vzdělávacího systému, kritéria a pravidla státního financování vysokého školství nebo grantový systém podpory výzkumu a vývoje. Kromě vysokého školství byla pozornost věnována také technickému a odbornému vzdělávání. Úspěchy, ale i nezdary, se kterými se v průběhu transformačního procesu setkaly středoevropské státy, byly ukrajinskou stranou hodnoceny jako cenný příspěvek při hledání vlastního vhodného modelu financování školství a vědy.

S případovými studiemi o zemích V4 vystoupili Jiří Nantl (operační ředitel Středoevropského technologického institutu – CEITEC), Karolína Gondková (ředitelka Odboru vysokých škol, MŠMT ČR), Jan Marek (vedoucí Oddělení vládní a parlamentní agendy Sekce pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády ČR), Edit Tóth (náměstkyně ředitele Odboru pro instituční financování a finanční monitorování, Ministerstvo lidských zdrojů Maďarska), György Szent-Léleky (vrchní rada Odboru odborného a celoživotního vzdělávání a přípravy, Ministerstvo národní ekonomiky Maďarska), Andrzej Kurkiewicz (náměstek ředitele Odboru pro inovace a rozvoj, Ministerstvo vědy a vysokého školství Polska), Jadwiga Parada (ministerská radová, Odbor odborného a celoživotního vzdělání, Ministerstvo národního vzdělávání Polska), a Martin Benikovský (slovenský expert, Národní univerzita v Užhorodě).

Prezentace řečníků ke stažení

Stáhnout

V rámci celodenní konference byla také uspořádána veřejná prezentace, jejímž cílem bylo seznámit studentskou komunitu se stipendijními programy na podporu akademické mobility a s možnostmi studia v zemích V4. Panelisté vyslovili přesvědčení o nezbytnosti plnohodnotného členství Ukrajiny v programu Erasmus+ a vyjádřili podporu dalším výměnným studijním programům a prohlubování mezilidských vztahů mezi EU a Ukrajinou.

Konference byla organizována Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska, Ministerstvem zahraničních věcí Polska, Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí SR a Ministerstvem zahraničních věcí Ukrajiny ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) za podpory České rozvojové agentury a Mezinárodního visegrádského fondu. Na přípravě mezinárodního setkání se podílela také Ministerstvo vzdělání a vědy Ukrajiny, Černivecká oblastní státní administrace, Černivecká městská rada a Černivecká národní univerzita J. Feďkovyče.

DATUM A ČAS

úterý, 13. října 2015
8:00-18:00

MÍSTO

Černivecká národní univerzita J. Fedkovyče
Černivce
Ukrajina

Ukázat na mapě
POŘADATEL
Visegrádská skupina
PARTNEŘI
AMO, Česká rozvojová agentura, Mezinárodní visegrádský fond
LÍBILA SE VÁM AKCE? DEJTE NÁM TO VĚDĚT.
Odesláno, děkujeme.
Máte na srdci ještě něco? Sem s tím!
  • Vyplňte prosím všechna pole. Doplňte prosím zvýrazněné položky. Stala se chyba. Kontaktujte nás prosím na info@amo.cz
Odebírejte naše novinky: