Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Ženy v české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice

O zahraniční, evropské a bezpečnostní politice se na konferencích v České republice hojně diskutuje, přičemž tyto oblasti přitahující pozornost celé Evropské unie také určují agendu pro budoucnost Evropy. I přes velký pokrok, který bylo možné ve společnosti zaznamenat v posledních 30 letech po sametové revoluci, se však bohužel stále potýkáme s relikty minulosti. Paleta diskutovaných témat spojených se zahraniční politikou je široká, nicméně do debaty jsou často ve větší míře zapojováni mužští experti. Není ojedinělé, že se o daném témat hovoří na panelu složeném výhradně z mužů. 

Tato situace je nespravedlivá a vede k vyloučení ženských expertních hlasů z celé diskuze. V rámci projektu networku žen v české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice bychom se tak rády zasadily o zvýšení genderové diverzity.

Naší prioritou je, aby se ženy zapojily do utváření podoby veřejné debaty a aby inspirovaly další generace. V souladu s těmito cíli založila Asociace pro mezinárodní otázky a pražské zastoupení nadace Friedricha-Eberta síť „Women Network on Czech European, Foreign and Security Policy“. Jedná se o platformu pro setkávání českých žen, které se aktivně věnují zahraniční, evropské a bezpečnostní politice. Cílem je zajistit ženám s expertními znalostmi z oblasti veřejné správy, politiky, diplomacie, mezinárodních organizací, médií, výzkumných institucí a z neziskového sektoru prostor pro vzájemné sdílení svých specifických pracovních a profesionálních zkušenosti. Zároveň by měly dostat příležitost k tomu, aby společně diskutovaly o hlavních výzvách, kterým musí ve svých profesních životech čelit. Hlavním cílem našich síťovacích aktivit je zvýšit účast žen v debatách o české zahraniční, evropské, bezpečnostní a obranné politice, přičemž je kladen důraz také na to, aby se ženy více zapojily i do rozhodovacího procesu o českých mezinárodně politických záležitostech.

Platforma žen se pravidelně schází s renomovanými expertkami, se kterými vede diskuze nejen na témata jejich specifické expertízy, ale i o jejich osobních zkušenostech s profesním životem v pozici expertky na evropskou, zahraniční či bezpečnostní politiku. 

Jedním z dalších kroků je vytvoření databáze obsahující kontakty na expertky na českou zahraniční, evropskou či bezpečnostní politiku. Cílem tohoto praktického nástroje je zajištění vyšší účasti žen na utváření této agendy a v relevantních debatách. Databáze je veřejně přístupná na https://databaze-expertek.amo.cz/ a obsahuje již přes 200 expertek na více než 50 témat.

Budeme velice rády, pokud projevíte zájem se k platformě připojit a aktivně tím podpořit náš cíl zvýšit genderovou diverzitu v rámci diskuzních panelů o české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice. Pokud byste se rády staly členkou, prosím kontaktujte nás a my Vám rády poskytneme další informace.

Odebírejte naše novinky: