Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Klimatým

Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je tematickým uskupením expertů a expertek zabývajících se různými aspekty klimatických politik od mezinárodních a evropských vyjednávání, přes problematiku klimatické bezpečnosti až po podoby nízkouhlíkové transformace, její financování a sociální dopady.

Naše hodnotové východisko tvoří vědecký konsenzus ohledně vlivu antropogenních emisí skleníkových plynů na stav globálního klimatu a cíle Pařížské dohody o změně klimatu ratifikované 191 státy světového společenství.

Spojuje nás porozumění existenčnímu charakteru klimatické krize pro budoucnost lidské civilizace a přesvědčení, že klíčová rozhodnutí s dopadem na klimatické politiky je třeba činit na základě kvalitních, o data opřených podkladů.

Naší vizí je spravedlivá společnost směřující k udržitelné budoucnosti. Usilujeme o Česko, které sebevědomě a beze strachu přistupuje ke klimatickým výzvám, je si vědomo svých mezinárodních závazků a historické odpovědnosti.

Odebírejte naše novinky: