Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Jižní Afrika a problematika AIDS

/ Ed. 16. 11. 2015

Záznam vystoupení J. E. Noela Lehoka, velvyslance Jihoafrické republiky v Praze, na diskusi pořádané AMO

Rád bych vyjádřil upřímné poděkování organizátorům za to, že mne pozvali do této diskuse a umožnili mi, abych vás seznámil s názory naší vlády na HIV/AIDS a popsal kroky, které činíme v boji s touto zničující pandemií. Na světě neexistuje žádné místo, které by zůstalo ušetřeno před pustošivými vlivy HIV/AIDS. Vláda Jihoafrické republiky proto velmi oceňuje skutečnost, že vzniklo koordinované úsilí bojovat s touto pandemií. V našem případě nemůžeme brát problémy, související s HIV/AIDS, na lehkou váhu. UNAIDS odhaduje, že 71,5 % lidí v subsaharské Africe trpí AIDS. Z toho důvodu je nezbytné koordinovat úsilí jednotlivých regionů, vlád států, mezinárodního společenství i místních orgánů, které se musí spojit v boji proti AIDS. Bez takového úsilí by nebylo možné zabránit šíření HIV. Doufám, že dnešní diskuse přispěje k celosvětovému úsilí v boji proti AIDS.

GLOBÁLNÍ ROZŠIŘOVÁNÍ HIV/AIDS

Podle nejnovějších odhadů, které vypracovaly Mezinárodní organizace prevence AIDS (UNAIDS) a Světová zdravotnická organizace (WHO), existuje ve světě 34,7 milionů dospělých s HIV a také 1,4 milionů dětí má HIV. Podle UNAIDS a WHO je na celém světě 13,2 milionu osiřelých dětí v důsledku AIDS. Podle odhadu bylo v roce 2000 celkem 600 000 dětí ve věku do 14 let infikováno virem HIV. Přes 90 % z nich byly děti, které se narodily HIV pozitivním matkám, které získaly virus již před narozením nebo při narození a nebo z mateřského mléka. Devět desetin z těchto nových infekcí se objevilo v subsaharské Africe. Odhaduje se, že asi 95 % všech lidí, infikovaných HIV, žije v chudobě, ve špatných systémech zdravotní péče s omezenými finančními prostředky na účinnou prevenci.

SOUČASNÝ STAV EPIDEMIE V JIŽNÍ AFRICE

Odhaduje se, že asi 4 miliony Jihoafričanů jsou infikovány virem HIV a asi u 200 000 Jihoafričanů se projevují účinky onemocnění AIDS. Očekává se, že jak počet infikovaných, tak počet nemocných AIDS se budou stále zvyšovat v důsledku rizikového chování sexuálně aktivní části obyvatelstva. V roce 2000 zemřelo na AIDS 120 000 Jihoafričanů. Odhaduje se, že do roku 2005 zemře na AIDS mezi 345 000 a 383 000 dalších Jihoafričanů. Do roku 2010 by tento počet mohl dosáhnout čísla mezi 545 000 a 635 000! Zkoumání prokázala, že k rychlému šíření epidemie HIV/AIDS v Jižní Africe přispívají zejména tyto faktory:

 • sexuálně přenosná onemocnění zvyšují pravděpodobnost přenosu HIV
 • značné rozšíření chudoby
 • dobrá dopravní infrastruktura, která umožňuje vysokou pohyblivost obyvatelstva
 • neochota používat kondomy z důvodů stávajících kulturních a společenských norem
 • nerovnoprávnost pohlaví (ženy ne vždy mohou vyžadovat používání kondomů)
 • společenské normy,které podněcují muže, aby měli víc sexuálních partnerek
 • nedostatek sexuálního vzdělání

POUŽÍVÁNÍ LÉKŮ PROTI RETROVIRŮM V JIŽNÍ AFRICE

V průběhu několika posledních měsíců vzrůstá tlak na farmaceutické společnosti a mezinárodní agentury, aby začaly poskytovat léky proti retrovirům lidem v rozvojových zemích. I když je morálně jistě správné zastávat tento názor, je třeba se také vážně zamyslet nad problémy, spojenými s poskytováním těchto léků v celonárodním měřítku. Samozřejmě velmi citlivě vnímáme argument, že zavedení těchto léků by mělo krátkodobě významné účinky na prevenci přenosu z matky na dítě. Plná úhrada léků proti retrovirům by zvýšila náklady na zdravotní péči do roku 2010 o 70 miliard. I kdyby se cena těchto léků snížila o 90 %, stále by to zvýšilo rozpočet na zdravotnictví o 15 miliard. Náklady na léky proti retrovirům jsou vysoké i při snížení jejich ceny proto, že v Jižní Africe je mnoho lidí, infikovaných HIV. Odhaduje se, že na konci tohoto desetiletí bude v Jižní Africe milion lidí s onemocněním AIDS. Léky proti retrovirům neléčí AIDS, ale jen mění AIDS na chronické onemocnění. Náklady na léčení proti retrovirům ale tvoří ještě další položky, než pouze cena léků. Jde o celou infrastrukturu, která je nutná pro sledování účinků léčby a léčení různých vedlejších účinků léků.

Domníváme se, že existuje celá řada dalších problémů, které je nutné projednat v souvislosti se zavedením léků proti retrovirům v Jižní Africe v širokém měřítku. Podle našich názorů je nutné věnovat další pozornost:

1. Vytvoření potřebné infrastruktury a získání zkušeností v poskytování potřebné léčby.

2. Přezkoumání možnosti léčby jiných možných infekcí jako je TBC, podpora iniciativ pro zlepšení domácí péče a zajištění toho, aby ti, kdo jsou nemocní, měli zabezpečenu nezbytnou základní výživu.

Noviny Star, jeden z významných jihoafrických deníků, odhadují, že čtyři procenta dětí ve věku do pěti let a 0,2 procenta dětí ve věku mezi pěti a devíti lety má AIDS. Podle Roberta Dorringtona z Jihoafrické společnosti pojistné matematiky na univerzitě v Kapském městě je v současné době v Jižní Africe 100 000 sirotků s HIV/AIDS. Podle UNAIDS do roku 2005 dosáhne počet sirotků 900 000 a očekává se, že do roku 2010 stoupne na hodnotu mezi 3,5 a 4,8 milionů. To je velmi závažné zjištění! Zejména když uvážíme, jaké dlouhodobé vlivy to bude mít na jejich vzdělání, bydlení, chudobu, zdraví a sociální postavení. Protože AIDS má sociálně-ekonomické důsledky, je třeba se zamyslet i nad tím, jaké bude mít důsledky pro společnost, která bude muset řešit problém vzrůstající kriminality mladistvých.

REAKCE VLÁDY

Jako součást vládní reakce na problém HIV/AIDS zahájil prezident Thabo Mbeki, který byl tehdy ve funkci viceprezidenta, program Partnerství proti AIDS. Partnerství proti AIDS je zaměřeno na veřejnost a jeho cílem je mobilizace celé je mobilizace celé společnosti a zapojení všech oblastí do společného boje proti AIDS. Cíle Partnerství zahrnují:

 1. větší zapojení všech odvětví do boje proti HIV/AIDS
 2. vypracování, podpora a propagace vhodné strategie komunikace o HIV/AIDS
 3. zvýšení znalostí o potřebě odpovědného sexuální chování (propagace používání kondomů pořádáním Dne kondomů, propagace akcí kolem Světového dne boje proti AIDS)
 4. vytvoření pozitivního prostředí pro lidí, nemocné AIDS
 5. vymýcení stigmatizace AIDS
 6. podpora odhalení

Partnerství zahrnuje podporu, péči a poradenství. Speciální program je zaměřen na mladistvé. Vláda se snaží nalézt finančně únosnou cestu jak zajistit, aby Jihoafričané a ve skutečnosti i další Afričané získali potřebné léky, které zpomalí šíření AIDS.

Nakonec bych chtěl něco říci o pětiletém plánu naší vlády. Pětiletý plán se běžně označuje jako Strategický plán pro Jižní Afriku 2000-2005 a jeho cíle jsou mnohem širší, než je popsáno výše. Domníváme se, že cíle tohoto strategického plánu doplňují Partnerství, ačkoli Strategický plán zřejmě klade větší důraz na sociálně-ekonomické podmínky. Je tomu tak proto, že zastáváme názor, že pokud docílíme zlepšení v této oblasti, zvýší se tím i naše naděje, že omezíme další rozšiřování pandemie AIDS.

Na závěr bych chtěl citovat z dnešního Prague Post, strana A8, tam kde říká Natel Mandala: „We must not continue to be — to be ailing when people are dying.“

Tagy
Tagy
Subsaharská Afrika 94
LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK? DEJTE NÁM TO VĚDĚT.
Odesláno, děkujeme.
Máte na srdci ještě něco? Sem s tím!
 • Vyplňte prosím všechna pole. Doplňte prosím zvýrazněné položky. Stala se chyba. Kontaktujte nás prosím na info@amo.cz
Odebírejte naše novinky