We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing, we assume you agree to this.

Find out more

Association for International Affairs

Select ongoing project:

Close

Шляхи імплементації Закону України

Zdenka Vágnerová Zdenka Vágnerová / Ed. 30. 12. 2015

3 жовтня 2014 р. у переддень професійного свята усієї педагогічної спільноти – Дня працівника освіти – у головному корпусі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулася знакова подія – актуальний з погляду імплементації Закону «Про вищу освіту» та створення в Україні Національної агенції з питань якості вищої освіти семінар «Досвід роботи Чеської Республіки у здійсненні оцінювання якості вищої освіти та акредитації навчальних програм вищих навчальних закладів».

Семінар відбувся з ініціативи начальника Управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України професора А.Г. Шевцова за безпосередньої участі авторитетних представників з проблем акредитації навчальних програм Чеської Республіки – Владимири Дворжакової (голова Акредитаційної комісії Чехії), Їржи Смрчки (керівник секретаріату Акредитаційної комісії Чехії), Зденки Вагнерової (керівник проектів «Відкритий світ» Асоціації з міжнародних відносин Чеської республіки).

За дорученням ректора НПУ імені М.П. Драгоманова доктора філософських наук, академіка НАПН України, члена-кореспондента НАН України, професора В.П. Андрущенка у стінах університету делегацію гостинно вітали перший проректор академік О.С. Падалка та проректор з навчально-методичної роботи професор Р.М. Вернидуб.

Міністерство освіти і науки України представляли: начальник Управління ліцензування, акредитації та нострифікації професор А.Г. Шевцов, провідні фахівці Управління у галузі ліцензування та акредитації О.І. Гречко, С.О. Данильченко, Н.П. Костенко, В.А. Михайлович, О.О. Сухенко, Н.Д. Гординя, Є.В. Балясникова, С.А. Шкребець, С.І. Данилюк та ін. Акредитаційну комісію України представляла завідувач експертно-аналітичного відділу ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» А.В. Михацька.

До дискусії з проблем якості оцінювання вищої освіти долучились провідні учені НПУ імені М.П. Драгоманова акад. В.М. Синьов, проф. В.П. Бех, проф. В.П. Сергієнко, проф. О.В. Бабкіна, проф. О.В. Биковська, а також представники провідних вищих навчальних закладів України, зокрема Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «КПІ», Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Університету економіки і права «Крок» тощо.

Ключовими при обговоренні на семінарі стали питання впровадження позитивного досвіду діяльності Акредитаційної комісії Чехії при створенні Національної агенції з питань якості освіти України, зокрема розглядалися етапи вступу Чеської республіки до Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Центральної і Східноєвропейської асоціації щодо забезпечення якості у системі вищої освіти (EENQA). Жваву дискусію викликали особливості запровадження нової процедури з акредитації навчальних програм в Україні.

У прикінцевому слові Владимира Дворжакова та Андрій Шевцов відзначили важливість подібного обміну науковим та практичним досвідом, за активної участі представників НПУ імені М.П.Драгоманова обговорили умови майбутньої співпраці з метою подальшого підвищення рівня якості вищої освіти України та Чехії.

Tags
Tags
Czech Republic 565
Ukraine 160
education 108
Did you like the article? Let us know!
Sent, thank you.
Any other thoughts? Here s tím!
  • Fill out all fields, please. Fill in highlighted items please Error. Contact the administrator.
Subscribe to our newsletter