Dle výsledků sociodemografického výzkumu, který byl letos proveden na reprezentativním vzorku české populace, představují brownfieldy jednu z nejvíce preferovaných variant pro umístění nových FVE. Tímto se nabízí možnost zužitkovat mnohdy jinak obtížně využitelné lokality.

Preference české veřejnosti v otázce umístění nových FVE. Zdroj: Souhrnná zpráva sociodemografického výzkumu

Příklady za zahraničí

V zahraničí řeší využití brownfieldů například americká Agentura pro ochranu životního prostředí. Ta za účelem využití existujících brownfieldů založila program RE-powering, který se zabývá mapováním vhodných lokací, vytvářením studí proveditelnosti apod. Realizaci takovýchto projektů poté řeší kapitálové fondy ve spolupráci s firmami, které se na danou oblast přímo specializují.

Pro podobné příklady ovšem není nutné chodit za oceán. Svého času největší FVE v Evropě byl Neuhardenberg Solar Park, postavený na místě bývalého vojenského letiště (obdobně vznikl také Templin Solar Park nebo Waldpolenz Solar Park).

Čtěte celý článek v odkazu níže: