Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Jak modely Spojených národů spojily svět

Michal Říha Michal Říha / Ed. 2. 2. 2018
Jak modely Spojených národů spojily svět
foto AMO

MUN. Tři písmena, která znalým zrychlí dech a vyvolají pozvednutá obočí těch, kteří je slyší poprvé. Přitom je to ale tak prosté – pojďme být na chvilku někým jiným a dělat rozhodnutí, která ovlivní běh světa. Přece – kdo nechtěl alespoň jednou vládnout světu? Udělat z něj lepší nebo horší místo, ale především dokázat, že na to prostě mám? Že dokáži přesvědčovat, budovat a ničit koalice? Protože když jste jednou ve světě MUNů, můžete jen vyhrát nebo zemřít.

CO JE TO VLASTNĚ MUN?

MUN nebo také model Organizace spojených národů (anglicky Model of United Nations) je simulací fun­gování jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací. MUNy se vyvinuly stejně jako OSN ze svého předchůdce – modelů Ligy národů, které lidem z celého světa měly vysvětlovat fungování mezi­národního systému a propagovat ideu společné práce pro udržení světového míru. Postupem času se MUNy staly velmi prestižní záleži­tostí, kde jednotlivé školy z celého světa vysílají týmy těch nejschop­nějších mladých diplomatů, kteří na nich studují. Princip je vlastně strašně jednoduchý – když zjis­títe, jak je těžké něco vyjednat ve skupině protichůdných názorů, až v tom momentu si uvědomíte, jak je mír křehká a vzácná věc. Není proto divu, že řada bývalých účast­níků MUNů se po skončení studia angažovala v mírových hnutích, politice nebo diplomacii.

PRO KOHO JE URČEN?

MUNy jsou jako droga, kdy pokud jej zkusíte jednou, tak už nikdy ne­budete chtít přestat a jen těžko se s nimi budete loučit. Modely OSN jsou otevřené svým účastníkům z řad středoškolských nebo vyso­koškolských studentů, kteří mají chuť se rozvíjet a posouvat hranice svých schopností. Samozřejmě MUNy jsou často organizovány i na mezinárodní úrovni, takže vedle zlepšování vlastních jazyko­vých dovedností je hlavním příno­sem možnost poznávat nové lidi z různých zemí a kultur. Často není nic lepšího, než když vám večer po jednání vrstevník z Indie vysvětlí, jaká je skutečně situace v zemi, kterou reprezentujete. S rozvojem popularity MUNů souvisí i za­řazení dalších organizací, které s původními tělesy různou formou spolupracují. Otázka lidských práv je třeba jasná z pohledu Rady pro lidská práva, ale v reálném světě je potřeba zohlednit i ekonomické, bezpečnostní a sociální zájmy, které vytvářejí pro státy často neřešitelná dilemata. Účastníci se tak musí učit i vzájemné spolupráci a koordinaci, aby jednotlivé delegace neprosazo­valy v různých tělesech vzájemně si odporující cíle.

KDY A KDE MUNY ZAČALY?

Kdy vlastně tyto simulace začaly a kde je jejich počátek? Fenomén simulací modelu Spojených národů začal ve Spojených státech již před rokem 1920, kdy byla pořádána první simulace Společnosti národů. Tato simulace také předznamenala ideu MUNů, kdy to jsou studenti, kteří pro své mladší kolegy tento model připravili.

Studentské prostředí je s MUNy velmi silně spojeno, proto se nelze divit, že za nejstarší MUN je pova­žován model harvardské univerzity. V roce 1927 Harvard pořádal první ročník Modelu Společnosti národů, po kterém následovala konference Modelu Spojených národů v roce 1953. S rostoucí prestiží modelů souvisí i rivalita, která se postupně vystupňovala do podoby, kdy každá významná univerzita měla alespoň malý MUN. Model OSN univerzity v Berkeley letos proto oslavil 64. ročník, jehož konference se účast­nilo přes 1500 studentů středních škol z celého světa. Jedním z těch, kteří se perou o titul nejstaršího modelu Spojených národů, je také Yale, který bude příští rok pořádat již 43. ročník.

VŠUDE A PRO VŠECHNY

Protože láska k MUNům nekončí maturitou, existuje i celá řada mo­delů pro vysokoškoláky. Jedním z nich je Haagský mezinárodní model Organizace spojených ná­rodů, založený již v roce 1968. I proto se jedná o velmi prestižní konferenci, které se účastní téměř 4000 studentů z celého světa. Dal­ším modelem je americký Národní model Spojených národů, který má již 47 letou tradici. Nejstarším mo­delem v Evropě, který je určen čistě pro studenty vysokých škol, je TE­IMUN. Ten byl založen americkými studenty, kteří munovou kulturu chtěli představit svým evropským kamarádům během výměnného po­bytu v roce 1987 v Haagu.

Přestože počátek modelu Spoje­ných národů je ve Spojených stá­tech, konference jsou pořádány po celém světě. V posledních dese­tiletích zažily modely Spojených národů velký boom a simulace se rozšířily do Asie a Afriky. Vedle do­mácí munové produkce v těchto re­gionech existují modely, které jsou organizovány účastníky a organi­zátory zavedených velkých značek jako indický Mezinárodní model OSN, Harvard MUN a THIMUN. Studenti, kteří mají zkušenosti s or­ganizací takových produktů, radí svým místním kolegům a sami se účastní jako organizátoři. Ivy Lea­gue model OSN, který je součástí Modelu OSN Pensylvánské univer­zity, pořádá například konference pro studenty středních škol v Indii a Číně. Indický Mezinárodní model Organizace spojených národů se stal velmi významným, protože tímto způsobem organizačně zaští­til více než 100 konferencí po celém světě.

JE SUMMIT MUN?

Ostatně sám Pražský studentský summit kdysi, v pradávné historii, začal jako MUN. Konkrétně tedy jako simulace jednání Rady bezpeč­nosti, a to během českého členství v tomto orgánu (kvízová otázka pro vás, mladé diplomaty – které roky to byly?). Účastnila se ho skupinka studentů Vysoké školy ekonomické a studenty byl také organizován, coby importní zboží v Česku pobý­vajícího amerického studenta. Po dlouhé následující roky byl ovšem předchůdce dnešního Summitu do­slovně MUNem, neboť vystupoval pod názvem Pražský model Spoje­ných národů, neboli PMUN. Dnes ovšem samozřejmě Summit pojem MUN vysoce přerostl, Model OSN však stále zůstává jeho největším modelem a tvoří základní pilíř, na kterém celý Pražský studentský summit stojí.

JINÝ KRAJ, JINÝ MUN

MUNy nejsou nijak globálně or­ganizovány, proto i každý MUN má svá pravidla a odlišnosti. Ty se podle jejich přínosu šíří s organi­zátory a účastníky do všech koutů světa, takže vedle MUNů začaly vznikat modely i jiných organizací nebo i třeba parlamentů. MUNy se liší v délce jednacích dnů, v exis­tenci přípravných setkání i v té­matice. Existují historické MUNy, fantasy MUNy i sci-fi MUNy. Často tak může stát současný vel­vyslanec vedle Galadriel a Henriho Kissingera. Každý MUN je jedi­nečný v milionech detailů, ale stále stejný se svojí myšlenkou: Bavit se, seznamovat se, učit se a hlavně si užít členství v globální rodině munerů. Takže pamatujte, až se na vás zase příště paní v tramvaji udiveně otočí, proč se oslovujete názvy států, že stejné situace zaží­vají každý den stovky studentů na celém světě. Stovky studentů, kteří si v jednom momentu uvědomili, že je potřeba se zaměřit na svět kolem sebe a na svou roli v něm. Nikdy totiž nevíte, kdy přijdete do práce a na druhé straně vašeho stolu bude sedět muner, který rozhodně není zvyklý ustupovat kdekomu.

Tento článek původně vyšel v 6. čísle XXI. ročníku novin Chronicle.

Tagy
Tagy
21. ročník Pražského studentského summitu 127
Chronicle 38
vzdělávání 387
LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK? DEJTE NÁM TO VĚDĚT.
Odesláno, děkujeme.
Máte na srdci ještě něco? Sem s tím!
  • Vyplňte prosím všechna pole. Doplňte prosím zvýrazněné položky. Stala se chyba. Kontaktujte nás prosím na info@amo.cz
Odebírejte naše novinky: