Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Aktuálně:

Přihlaste se do 2. ročníku vzdělávacího projektu Aklimatizace!

Často kladené otázky (FAQ)

AMO AMO / Ed. 28. 11. 2016
Často kladené otázky (FAQ)
foto AMO

Chcete držet krok se světem Pražského studentského summitu? Nevíte, jaké kroky podniknout nebo vám něco není jasné? Tento dokument by vám měl mnohé objasnit, nicméně pokud v něm skutečně nenajdete odpověď na váš dotaz, neváhejte nám napsat na summit@amo.cz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PROJEKTU

Kdy a jak se mohu do projektu přihlásit?

Přijímací řízení do Modelu OSN trvá od 1. do 30. září 2016.

Přijímací řízení do Modelu NATO trvá od 1. září do 14. října 2016.

Přijímací řízení do Modelu EU trvá od 15. září do 14. října 2016.

Přijímací řízení do Modelu OBSE bude zahájeno v lednu 2017.

Přihlásit se lze prostřednictvím registrace a vyplněním přijímacího formuláře v informačním systému BADGE, který naleznete na www.studensummit.cz/badge.

 

Pokud se chci účastnit Modelu OSN, je nutné mít ve chvíli odeslání přihlášky složenou kompletní delegaci?

Ano. Součástí registračního formuláře jsou mimo jiné i kontaktní údaje všech členů delegace. Pokud se vám nepodařilo sestavit kompletní delegaci v rámci vašeho okolí (přátelé, škola), můžete se s potenciálními kolegy spojit skrze Burzu delegátů.

Pokud neuspěji v přijímacím řízení, případně se o projektu dozvím až po skončení přihlašování, mám ještě nějakou možnost se Summitu účastnit?

Ano, máte. V zásadě existují dva způsoby – centrální a individuální.

Pro každý model je přípravným týmem vytvořen centrální seznam náhradníků z těch, kteří v přijímacím řízení neuspěli. Tito lidé budou přednostně osloveni v případě, když některý jednotlivec či celá delegace z projektu odstoupí. Do centrálního seznamu náhradníků se může přihlásit i ten, kdo přijímací řízení promeškal, musí však počítat s tím, že uvolněná místa se přednostně nabízí účastníkům přijímacího řízení.

Co je potřeba k zařazení na seznam náhradníků?

Pro zařazení na seznam náhradníků je nutné napsat na e-mail summit@amo.cz. V případě, že z delegace odstoupí jeden či více členů, delegace je může doplnit také prostřednictvím Burzy delegátů.

 

FINANCE

Je účast na projektu zpoplatněna?

Ano. Finanční spoluúčast delegátů je stanovena na 850 Kč při platbě na účet a 1 000 Kč v případě platby v hotovosti. Delegátský poplatek je možné hradit za jednotlivce, delegaci či celou školu.

Platba v hotovosti je možná pouze v průběhu ranní registrace na přípravných setkáních. Zde si lze rovněž vyzvednout doklad o přijetí bezhotovostní platby delegátského poplatku. Doklady jsou vydávány na jméno účastníka projektu, pokud je nutné vypsat doklad na celou delegaci či školu a podobně, upozorněte nás na toto prosím předem e-mailem na sarka.tesarova@amo.cz.

Tato částka představuje méně než 1/5 všech reálných nákladů vynaložených na jednoho delegáta v průběhu ročníku, všechny ostatní náklady pokrývají partneři a sponzoři projektu.

 

Kam mám svoji platbu poslat?

Bezhotovostní platba probíhá bankovním převodem.

Číslo účtu: 123139774/2010

Variabilní symbol: 22

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno delegáta

Poznámka: PSS 16-17

V případě, že bude delegátský poplatek hradit škola za celou delegaci, do zprávy pro příjemce, prosím, vyplňte všechny účastníky, za které je poplatek hrazen. Zároveň také požádejte o vystavení faktury na marketa.melicharova@amo.cz.

Připojil jsem se k projektu až v jeho průběhu. Musím i tak hradit plnou výši poplatku?

Ano. Delegátský poplatek je vždy vázán na osobu konkrétního účastníka, nikoliv na účastnické místo. Každý delegát tak musí poplatek uhradit bez ohledu na to, zda je na projektu od začátku, nebo se připojil až v důsledku uvolnění místa v delegaci v průběhu ročníku. V případě nahrazení účastníka školní delegace školou samotnou kontaktujte prosím summit@amo.cz

Existuje situace, za které by mi mohl být poplatek odpuštěn?

Ano. Delegátů pocházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí je delegátský poplatek zcela odpuštěn, pokud doloží, že mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 (toto potvrzení bezplatně vystaví úřad státní sociální podpory), případně dle individuálního posouzení. V takovém případě se prosím obracejte na email summit@amo.cz.

Vrátit delegátský poplatek je možné pouze po doložení vážných zdravotních důvodů, jež znemožňují další účast na projektu.

Do kdy musím delegátský poplatek uhradit?

Delegáti musejí uhradit delegátský poplatek v plné výši nejpozději na druhém přípravném setkání. V případě, že se uchazeč stane delegátem až v průběhu projektu, zavazuje se uhradit delegátský poplatek v plné výši a bez zbytečného odkladu. Nejpozději však na nejbližším přípravném setkání, respektive na závěrečné konferenci. Neuhrazení delegátského poplatku může být důvodem pro vyloučení z projektu.

Mohu získat nějaký finanční příspěvek na pokrytí nákladů spojených s mou účastí na Summitu (doprava, delegátský poplatek, ubytování, atd.)?

To záleží především na vaší iniciativě. Nejjednodušší způsob je oslovit školu. Vzhledem k tomu, že ji reprezentujete a propagujete na velkém a prestižním vzdělávacím projektu, může vám vyjít vstříc a část nákladů uhradit. Nebojte se ani oslovit vás kraj, obec či městskou část – zřizují řadu fondů na podporu vzdělávání a participace mládeže. Naše zkušenosti napříč republikou potvrzují, že města či kraje účastníky skutečně finančně podporují.

 

ÚČAST

Je vyžadována povinná docházka?

S ohledem na to, že přípravná setkání představují ucelený vzdělávací rámec, minimálně 60% účast je nezbytná. V případě dlouhodobější absence (vleklá nemoc apod.) nás prosím kontaktujte na summit@amo.cz. Jestliže se delegát či celá delegace nezúčastní bez omluvy dvou přípravných setkání, bude jejich místo automaticky nabídnuto jiným zájemcům ze seznamu náhradníků. Případné jednorázové omluvy z nepřítomnosti zasílejte opět na e-mail summit@amo.cz.

Je nutná domácí příprava?

Předsednictva jednotlivých orgánů či modelů mohou delegátům zadat určité úkoly či aktivity (například stanovisko k bodu agendy), jež si je třeba připravit do následujícího přípravného setkání. Předsednictva jsou navíc vždy ochotna a připravena s prací poradit a pomoci. Pamatujte, že čím více času a energie do projektu vložíte, tím více znalostí, zkušeností a zážitků si odnesete. Odvedená práce tak vždy bude mít svůj smysl a účel.

Je podmínkou účasti na Summitu znalost světových jazyků? Pokud se chci zúčastnit Modelu NATO, musím se prokázat složením nějaké jazykové zkoušky z angličtiny?

Žádné osvědčení o jazykových znalostech není pro účast v Modelu NATO nutné. Mnohem důležitější je nadšení a touha zlepšovat se. Znalost anglického jazyka (a samozřejmě i dalších světových jazyků) výslovně podmínkou není, nicméně se na Summitu i kvůli práci se zahraničními zdroji obecně předpokládá. Rozhodně vám to ulehčí přípravu na jednání.

Kdy a kde se konají přípravná setkání? Jak se tam dostanu?

Termíny přípravných setkání jsou následující: 19. 11. / 17. 12. / 28. 1. / 25. 2. / 18. 3. Vždy se jedná o sobotu.

Přípravná setkání se konají v prostorách Rajské a Nové budovy Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze, sídlící na adrese Praha 3, Náměstí Winstona Churchilla 4, PSČ 130 00. Dopravu si delegáti zařizují individuálně. Od hlavního vlakového nádraží lze pohodlně dojít pěšky volnou chůzí do mírného kopce za cca 10 až 15 minut. Pokud využijete MHD, nejbližší zastávky jsou Husinecká (tramvaj) a Náměstí Winstona Churchilla (autobus).

Jaké oblečení mám na přípravné setkání zvolit?

Jednoznačný dress code není stanoven, důležité je, abyste se na přípravném setkání cítili dobře. Velká většina účastníků volí tzv. business casual. Pro pány to znamená společenskou košili a/nebo svetr, látkové kalhoty (chinos) a polobotky; sako a kravata dle vlastního uvážení. Pro dámy sukně či šaty ke kolenům nebo plátěné kalhoty, s halenkou či košilí, a to i ve výraznějších barvách či decentních vzorech. Sáčko opět dle vlastního uvážení. Boty nemusejí být uzavřené, vyhněte se však teniskám. Velký prostor je dán doplňkům – šály, šátky, pásky, šperky,… Nevhodné jsou naopak hluboké výstřihy, krátké sukně či průsvitné materiály.

Je na Summitu zajištěno stravování a pitný režim?

Na VŠE jsou k dispozici automaty s teplými i studenými nápoji a s drobným občerstvením. V blízkosti tramvajové zastávky Husinecká se nachází obchod s potravinami Žabka. Od druhého přípravného setkání bude možné zakoupit si občerstvení přímo u pořadatelů projektu. Na konferenci jsou zajištěné obědy, pitný režim po celou dobu konání konference a drobné občerstvení v rámci odpoledního coffee breaku.

Do oficiálně zajištěného ubytování pro mimopražské účastníky je zahrnuta i snídaně.

Je zajištěno ubytování pro mimopražské účastníky?

Pokud si prostřednictvím e-mailu na summit@amo.cz nejpozději týden před přípravným setkáním zažádáte o zajištění ubytování, budeme schopni ubytování zajistit, a to za zvýhodněnou cenu. Během konference pravidelně zařizujeme vícedenní cenově zvýhodněné ubytování pro mimopražské účastníky.

Je projekt veřejně přístupný?

Projekt je určen výhradně účastníkům a pozvaným hostům. Eventuální doprovod (učitelé) mohou být přítomni na přípravném setkání, je ovšem nutné, aby se předem registrovali na summit@amo.cz.

Kdo nese v průběhu konání akce zodpovědnost za účastníky?

Pořadatel – Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. – nenese v průběhu projektu za účastníky žádnou právní odpovědnost s výjimkou objektivní odpovědnosti za způsobené škody. Všichni delegáti se Summitu účastní na svou vlastní zodpovědnost.

V případě zvlášť závažného nevhodného chování (požívání drog, alkoholu a kouření v prostorách konání projektu, násilné či jinak agresivní chování apod.) může být účastník bez náhrady vyloučen. Veškeré způsobené hmotné škody na majetku budou po viníkovi bez výjimky vymáhány.

Komu mohu napsat v případě dalších dotazů?

Jestliže jste nenalezli odpovědi na vaše otázky v tomto dokumentu, napište na e-mail summit@amo.cz.

Své e-mailové adresy mají i jednotlivé orgány Modelu OSN (unsc@amo.cz, disec@amo.czecofin@amo.cz, hrc@amo.cz, unea@amo.cz, unesco@amo.cz), Model NATO (nato@amo.cz), Model EU (eu@amo.cz) i Model OBSE (obse@amo.cz).

V případě dotazu na konkrétního člena přípravného týmu pište na adresu ve formátu jmeno.prijmeni@amo.cz.

Držte s námi krok také na sociálních sítích, jako Facebook (http://facebook.com/studentsummit), Twitter (https://twitter.com/studentsummit) a Instagram (https://www.instagram.com/praguestudentsummit/).

 

KE STAŽENÍ

Často kladené otázky (FAQ)
LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK? DEJTE NÁM TO VĚDĚT.
Odesláno, děkujeme.
Máte na srdci ještě něco? Sem s tím!
  • Vyplňte prosím všechna pole. Doplňte prosím zvýrazněné položky. Stala se chyba. Kontaktujte nás prosím na info@amo.cz
Odebírejte naše novinky: