Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Aktuálně:

Přidejte se k nám! Hledáme projektového administrátora / administrátorku!

Klimatický cíl pro Česko 2040: současná politika, mezery v ambicích a sektorová analýza

Kristina Zindulková Kristina Zindulková / Ed. 15. 7. 2024
Klimatický cíl pro Česko 2040: současná politika, mezery v ambicích a sektorová analýza

Doporučení Evropské komise z února 2024 snížit do roku 2040 emise o 90 % vyvolalo nezbytnou a náročnou diskusi o cestě ke klimatické neutralitě EU do poloviny století. Cílem tohoto doporučení, které je založeno na posouzení dopadů a doporučeních Evropského vědeckého poradního sboru pro změnu klimatu, je řešit komplexní otázku hluboké dekarbonizace všech odvětví. To obnáší nejen odstavení nejvíce znečišťujících elektráren, ale i strukturální změny v různých odvětvích. Diskuse se dotýká nových potřebných politik, přispění jednotlivých sektorů k celkovému cíli, investičních nároků i socioekonomických dopadů.

Česko se musí vyvarovat přesvědčení, že klimatické cíle k roku 2040 je možné naplnit jen mírným doplněním „business-as-usual“ scénáře. Dosažení 90% snížení emisí do roku 2040 v rámci EU by vyžadovalo roční míru snížení emisí o 3,5 %, což je výrazně více než 1,1 % dosaženého ročně v letech 1990 až 2020. To vyvolává nutnost otevřené diskuse o potřebných změnách v socioekonomických, regulačních, technologických i behaviorálních opatřeních. Cílem této studie je přispět k této kritické diskusi a poskytnout poznatky a doporučení pro sladění vnitrostátních politik s ambiciózními cíli EU.

Česká vláda se k cíli pro rok 2040 staví nejednoznačně, zejména požaduje podrobnější posouzení dopadů a zpochybňuje splnitelnost cíle snížení emisí o 90 %. Obavy vzbudily předpoklady týkající se potenciálu ukládání uhlíku a role vodíku pro dosažení cílů 2040. S plánovanou aktualizací Státní energetické koncepce, Politiky ochrany klimatu a Národního energetického a klimatického plánu v roce 2024 se nicméně očekává zvýšení českých klimatických ambicí, včetně nových cílů pro snižování emisí, podílu obnovitelných zdrojů energie a postupného ukončení těžby uhlí v roce 2033.

Analýza emisí a politik v jednotlivých odvětví pro dosažení cíle 2040 v České republice poukazuje na významné výzvy a příležitosti. Scénář SEEPIA WAM3 předpokládá výrazné snížení emisí z výroby elektřiny a průmyslu díky rychlému ukončení těžby uhlí a vyššímu využití obnovitelných zdrojů energie. Naopak sektor dopravy, kde emise v letech 1990-2021 vzrostly o 62 %, čelí značným výzvám, jak trend zvrátit. Kromě toho se očekává, že odvětví LULUCF (využití půdy a lesnictví), které je v současnosti významným zdrojem emisí v důsledku degradace lesů, se vrátí k čistému pohlcování emisí. Dosažení těchto ambiciózních cílů bude vyžadovat překonání ekonomických i mimoekonomických překážek a vytvoření sociálně citlivých politik, aby se předešlo negativním dopadům na zranitelné skupiny společnosti i  politickému odporu vůči dekarbonizaci.

POLICY PAPER Ke stažení

Tagy
Tagy
Evropa 3456
ekonomika 1027
Česká republika 2797
životní prostředí 335
LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK? DEJTE NÁM TO VĚDĚT.
Odesláno, děkujeme.
Máte na srdci ještě něco? Sem s tím!
  • Vyplňte prosím všechna pole. Doplňte prosím zvýrazněné položky. Stala se chyba. Kontaktujte nás prosím na info@amo.cz
Odebírejte naše novinky: