Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

Anna Kunová / Ed. 25. 5. 2017

Úsilí:                             1-

Výsledky:                     3

Normativní aspekt:     2

Celková známka:       2

 

V praxi se rozvojová agenda potýkala s dlouhodobými problémy systémového rázu: sektorovou a geografickou roztříštěností, podfinancováním a nízkou provázaností s „nerozvojovými” politikami. Vykročení správným směrem nicméně představuje rozhodnutí o postupném, byť opatrném, navyšování celkového rozpočtu na rozvojovou spolupráci a záměr snížit počet sektorových priorit. Stejně tak pozitivní je zahájení decentralizace České rozvojové agentury (ČRA) vysíláním pracovníků do prioritních zemí. Probíhající formulace nové koncepce bilaterální i multilaterální spolupráce navíc poskytuje dobrou příležitost k dalším změnám.

Uplynulý rok v české zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) a humanitární pomoci lze charakterizovat reflexí dosavadní činnosti, která proběhla zejména prostřednictvím hodnocení provedeném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a poměrně slibnými koncepčními změnami. Samotná praxe však zůstala velmi podobná minulým letům, což kromě stability znamenalo i setrvání dlouhodobých systémových problémů. Mezi ty patřila sektorová a geografická roztříštěnost a poměrně velký podíl poskytovaných financí vázaný na české prostředníky, které zvyšovaly administrativní náklady a snižovaly účelnost pomoci. Cíle ZRS se také zatím příliš nepodařilo provázat s dalšími sektory zahraniční i domácí politiky.

V souladu s koncepčními dokumenty Česká republika vloni vynaložila na ZRS přes jedno promile hrubého národního důchodu (HND). V bilaterální spolupráci se zaměřila především na Moldavsko, Bosnu a Hercegovinu a Etiopii a na „tvrdé“ sektory zásobování vodou a sanitace, zemědělství a energetiku. Ačkoli objem humanitární pomoci zůstal podobně jako v minulých letech omezený, zvýšená pozornost věnovaná humanitárním krizím v Sýrii a Iráku – kam putovala zhruba polovina všech prostředků – je rozhodně pozitivní. Příspěvky do další dvacítky zemí byly spíše symbolické; lze se domnívat, že by intenzivnější zaměření na menší počet vhodně zvolených priorit zvýšilo efektivitu této pomoci.

Posun k lepšímu předznamenávají závazky, které by se v české ZRS měly projevit v blízké budoucnosti. Jedná se zejména o plán navýšit objem pomoci na 0,17 % HND do roku 2020. K tomu má vést postupné zvyšování rozpočtu o 100 milionů korun ročně v následujících třech letech. Tento krok získá smysl zejména v případě, že se stane odrazovým můstkem k dalšímu systematickému navyšování rozpočtu. ČR byla dosud jedním z nejméně štědrých dárců v rámci OECD. Vláda se po nesplnění závazku vydávat na ZRS 0,33 % HND v roce 2015 znovu zavázala, že objem pomoci takto navýší do roku 2030. Vzhledem k aktuálním humanitárním potřebám ve světě se jako vhodný jeví současný záměr využít téměř polovinu každoročního plánovaného navýšení prostředků na humanitární účely.

Pozitivní změnu naznačuje i plán zacílit rozvojovou spolupráci od roku 2018 na šest prioritních zemí namísto dosavadních jedenácti. Umisťování pracovníků ČRA do partnerských zemí, které bylo loni započato v Etiopii a v následujícím roce by mělo pokračovat, přináší naději na užší propojení České rozvojové agentury s místními aktéry a zvýšení relevance a efektivity jednotlivých intervencí. Nový strategický dokument ZRS, který bude přijat v tomto roce, by měl kromě dalších praktických změn umožnit i odpoutání se od dosavadního diskurzivního propojení ZRS s omezováním migrace, kterým byla rozvojová spolupráce i letos ospravedlňována. Toto spojení, patrné i na celoevropské úrovni, je ale čistě účelové a zamlžuje cestu jak ke konstruktivnějšímu přístupu k migraci, tak k adekvátnímu pojetí rozvojové spolupráce a humanitární pomoci založeném na partnerství a globální zodpovědnosti.

Tagy
Tagy
rozvoj občanské společnosti 144
Česká republika 2438
česká zahraniční politika 1045
LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK? DEJTE NÁM TO VĚDĚT.
Odesláno, děkujeme.
Máte na srdci ještě něco? Sem s tím!
  • Vyplňte prosím všechna pole. Doplňte prosím zvýrazněné položky. Stala se chyba. Kontaktujte nás prosím na info@amo.cz
Odebírejte naše novinky