Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Aktuálně:

Přidej se k nám: AMO hledá zájemce a zájemkyně o stáž!

Změna klimatických politik

Cílem projektu je posílit analytickou základnu pro tvorbu klimatických politik v ČR. Jeho páteří se stalo vybudování expertního klimatického týmu AMO, který bude do stále nepříliš otevřené české debaty vnášet nová témata a úhly pohledu, včetně takových, ke kterým můžeme získat inspiraci v zahraničí. AMO bude usilovat o maximální dopad skrze propojení s dalšími běžícími projekty, např. v oblasti energetiky.

Jeho klíčovými výstupy bude série tematických policy paperů, na něž navážou publikace v médiích a cílené advokační schůzky. Součástí bude také práce s nástrojem EU Calc mapujícím cesty k dekarbonizaci evropských ekonomik. Klimatický tým je zároveň připraven ve formě publikace komentářů a mediálních vyjádření reagovat na aktuální vývoj v oblasti mezinárodní a evropské klimatické politiky.