Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Nejčtenější

Červenec 2017

Nabízíme přehled 5 nejčtenějších analytických příspěvků na našem webu za uplynulý měsíc:

30. června 2017 | policy paper

Sdílení volné kapacity věcí je způsob sousedské výpomoci, který v lidské společnosti existuje od jejího počátku. Se vstupem do nového tisíciletí tento prastarý fenomén získává díky internetu a rozšíření chytrých telefonů s přístupem k datovým sítím nové možnosti uplatnění. Tématem sdílené ekonomiky se zabýval kulatý stůl „Sdílená ekonomika: výzvy pro Jihomoravský kraj“, který v květnu 2017 uspořádaly AMO a EurActiv.cz. Výstupem debaty je policy paper Kryštofa Kruliše, který obsahuje doporučení adresovaná evropským i domácím institucím.


28. června 2017 | policy paper

Digitální agenda se s nástupem komise Jeana-Clauda Junckera dostala mezi prioritní politiky Evropské unie. I v České republice je čím dál tím více přijímána myšlenka, že by nebylo dobré zaspat při osvojování si rapidně se zdokonalujících digitálních technologií jak v oblasti ekonomiky, tak společenského života. Kryštof Kruliš ve svém policy paperu shrnuje doporučení, která jsou výstupem kulatého stolu „Digitální agenda: výzvy pro ČR“ pořádaného AMO a EurActiv.cz v květnu 2017.


25. července 2017 | blog

Po podřízení si ústavního soudu, změnách ve státní službě a ovládnutí veřejnoprávních médií usiluje polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost o ovládnutí soudnictví. Měly jí to umožnit to tři zákony – o obecných soudech, o Zemské soudcovské radě a o Nejvyšším soudu – které v posledních týdnech prošly parlamentem. Přijetí posledních dvou zákonů zastavil svým vetem až prezident Andrzej Duda, který chce přijít s vlastními legislativními návrhy. Tuto skutečnost však nelze číst jako vítězství parlamentní opozice. Duda se staví kriticky jen k některým ustanovením zákonů, která jsou jasně protiústavní nebo obsahují chyby kvůli hektickému schvalování. Nelze také říct, že by prezident jednoznačně vyslyšel hlas demonstrujících, kteří požadovali veto všech tří zákonů. Šlo spíše o samostatné rozhodnutí Dudy, který si je vědom své politické závislosti na Právu a spravedlnost, avšak s tak špatně napsanými zákony nemohl souhlasit. Celý článek Víta Dostála si můžete přečíst na blogu aktualne.cz.


28. června 2017 | policy paper

Restrukturalizace regionů historicky zaměřených na těžký průmysl, těžbu surovin a uhelnou energetiku je téma, které v posledních letech získává větší naléhavost na evropské i české národní úrovni. V České republice se tento problém týká Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, na nichž se negativně podepsala hospodářská transformace 90. let a v současné době na ně klade další nároky proměna energetiky související s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. V červnu 2017 uspořádaly AMO a Euractiv.cz kulatý stůl na téma Klimatická politika: Výzvy pro Ústecký kraj, jehož cílem bylo propojit debatu o dopadech energetické transformace na uhelné regiony, která probíhá na evropské, národní i regionální úrovni. Výstupem z něj je policy paper Adély Denkové, který obsahuje řadu doporučení pro aktéry na všech těchto úrovních.


19. července 2017 | rozhovor

Spor o stav demokracie v Polsku se opět rozhořel naplno. Tentokrát kvůli zákonu, který by Nejvyšší soud podřídil kontrole vlády. Analytik Vít Dostál si však nemyslí, že náš severní soused míří cestou Ruska či Maďarska. „Jde i o vypořádání se se společenským systémem, který v Polsku fungoval od roku 1989,“ říká Dostál v rozhovoru pro iDNES.cz. Přečtěte si rozhovor s Vítem Dostálem o Nejvyšším soudu, který rozpoutal spor o stav demokracie v Polsku.