Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Aktuálně:

Přidejte se k nám! Hledáme do týmu FINANČNÍHO ASISTENTA / ASISTENTKU

Environmentální shromáždění OSN (UNEA)

Environmentální shromáždění OSN (UNEA) je vrcholným politickým orgánem Programu OSN pro životní prostředí. V systému OSN tak představuje jednoho z garantů řešení otázek spojených s životním prostředím. Zabývá se tudíž širokým spektrem témat od změn klimatu, přes správu ekosystémů, zacházení s nebezpečnými látkami až po odstraňování následků přírodních katastrof a válečných konfliktů. UNEA se vyznačuje velkou demokratičností. Své místo zde zaujímá nejen každý členský stát OSN, ale své slovo zde v rolích pozorovatelů a lobbistů mají i stovky jak nevládních enviromentálních organizací, tak i zástupců průmyslu.

Na Summitu se snažíme tuto skutečnost reflektovat, a kromě delegátů zastupujících státy se zde setkáte se zástupci právě těchto organizací, kteří často hájí silně odlišné zájmy. Tím jednání dostává nový rozměr. Dokážete přijmout tuto výzvu a pokusit se řešit témata letošní konference?

Témata jednání

Prvním z témat je Vliv ozbrojených konfliktů na životní prostředí – silně interdisciplinární téma, které vhodně spojuje bezpečnostní a environmentální otázky. Druhým tématem je Klimatická změna a nízkouhlíková ekonomika, které částečně naváže na poměrně nedávno vzniklou a nyní v souvislosti s politikou prezidenta Trumpa opět hodně diskutovanou Pařížskou dohodu o klimatu. Posledním tématem poněkud z jiného soudku enviromentální politiky bude téma Udržitelného zemědělství, které bude silně spjato s plněním Cílů udržitelného rozvoje. Jak uživit neustále rostoucí počet obyvatel na planetě Zemi? I to bude otázka, se kterou se letos potkáte. Kromě odborných témat se v UNEA letos můžete těšit i na řadu aktivit zlepšující vaše soft skills.

TÝM UNEA

Předsednictvo Environmentálního shromáždění OSN

BODY AGENDY

KE STAŽENÍ

KONTAKT

unea@amo.cz