We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing, we assume you agree to this.

Find out more

Association for International Affairs

Select ongoing project:

Close

Ondřej Andrys

Ondřej Andrys

Expert Supervisor

Ondřej Andrys works as Deputy Chief School Inspector of the Czech School Inspectorate.

Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (česká filologie, francouzská filologie), postgraduální studia absolvoval na Univerzitě Jeana Moulina v Lyonu (obecný management) a Vysoké škole Jagiellońské v Toruni (management vzdělávání). V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, poté pracoval jako vysokoškolský učitel na filozofických fakultách v České a Slovenské republice, vedl sdružení měst a obcí, řídil státní příspěvkovou organizaci v rezortu školství. Je členem mnoha expertních komisí a výborů v oblasti vzdělávání (např. Česká komise pro UNESCO), působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská pedagogika. Pedagogicky spolupracuje s akademickými a vzdělávacími institucemi (Mendelova univerzita v Brně, Diplomatická akademie v Praze, Vysoká škola CEVRO Institut apod.). Na profesionální úrovni ovládá francouzský jazyk, aktivně hovoří anglicky, disponuje pasivní znalostí latiny, italštiny, ruštiny, polštiny a staroslověnštiny.

Advertising
Advertising
Advertising