Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Aktuálně:

Příležitost pro zájemce o Asii – přihlaste se do AMO Lectures for Young Asia Scholars (ALYAS)!

Boj proti dezinformacím ve V4 a na Balkáně

Projekt má trojí cíl:

Mapování potřeb a budování efektivních strategií

Cílem je identifikovat mezery v dovednostech a nástrojích občanskospolečenských organizací, jež jsou potřeba k boji proti šíření ruských dezinformací. Zároveň je snahou rozpoznat mediální návyky mladých lidí ve věku mezi 15 a 24 lety, hlavní dezinformační narativy, užívání sociálních platform a osobností majících vliv na cílovou skupinu.

Budování digitálních a sociálně mediálních dovedností organizací občanské společnosti

Zde si program klade za cíl zlepšit potřebné dovednosti občanskospolečenských organizací ke zvýšení povědomí o konkrétních problémech a větší zapojení příslušné části veřejnosti. Dále projekt míří na stimulaci budování sítě a infomační výměny mezi nejaktivnějšími členy občanského sektoru bojujících proti dezinformacícm.

Mezinárodní konkurenceschopnost a informační kampaň

V neposlední řadě je snahou zvýšit povědomí mladých lidí o dezinformacích a zlepšit jejich schopnosti dezinformace identifikovat, mobilizovat a inspirovat je, aby se aktivně zapojili do boje s dezinformacemi a stimulovat nové kreativní přístupy v boji s dezinformacemi a propagandou.

Projekt je podpořen Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických. Projekt je koordinován slovenskou nevládní organizací Globsec.