Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Aktuálně:

Přidej se k nám: AMO hledá zájemce a zájemkyně o stáž!

Přehled aktivit v rámci projektu Česká podpora transformace ukrajinského vzdělávacího systému

AMO AMO / Ed. 12. 8. 2018

V roce 2014 AMO v rámci Programu transformační spolupráce uskutečnila projekt zaměřený na reformu ukrajinského vzdělávání. Níže jsou shrnuty nejdůležitější aktivity.

Studijní cesty do ČR

Na podzim 2014 byly zorganizovány dvě studijní cesty do ČR pro představitele ministerstva školství a parlamentního výboru pro školství a další experty, které byly zaměřeny na téma akreditace vysokých škol a přípravy školského zákona.

Ve dnech 15.-19. prosince 2014 se uskutečnila studijní cesta osmi ukrajinských expertů do České republiky. Jejím cílem bylo seznámit ukrajinské odborníky s vybranými oblastmi upravenými školským zákonem v ČR. Na základě jejich požadavků byl zorganizován seminář s představiteli Ministerstva školství ČR v čele s náměstkem Jaroslavem Fidrmucem a představiteli vzdělávacího výboru Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR. Jejich pobyt byl doplněn návštěvou škol všech stupňů, a to jak soukromých, tak státních.

Navštívené instituce:

 • Gymnázium Prof. Jana Patočky, Praha 1
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 • Senát Parlamentu ČR
 • Soukromá střední odborná škola umění a managementu, Praha 1
 • Univerzita Karlova v Praze
 • ZŠ Praha 2 Londýnská

Ve dnech 9.- 14. září 2014 se uskutečnila studijní cesta ředitele odboru akreditace a nostrifikace Ministerstva školství a vědy Ukrajiny Dr. Andreje Ševcova a vedoucí oddělení nostrifikací Světlany Danylčenko do České republiky. Cílem jejich pobytu bylo seznámit se s legislativou v oblasti vysokých škol a jejich akreditace, fungováním Akreditační komise a jejího sekretariátu, neboť na Ukrajině čerstvě přijatý Zákon o vysokých školách předpokládá od ledna 2015 vznik Akreditační agentury. V rámci pobytu v ČR měli hosté možnost setkat se představiteli veřejných i soukromých vysokých škol a diskutovat s nimi jejich zkušenost s procesem akreditace a rovněž s českými experty na vysoké školství, kteří zasadili českou praxi a zkušenost do evropského kontextu.

Navštívené instituce:

 • Akreditační komise ČR
 • Centrum pro studium vysokého školství
 • Masarykova univerzita
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Univerzita Karlova v Praze

Semináře českých expertů na Ukrajině

Dále byly realizovány tři semináře českých expertů v Kyjevě představující problematiku akreditace vysokých škol, kritéria hodnocení středních a základních škol a také inkluzivního vzdělávání, kterých se účastnili, jak představitelé státní správy a vysokých škol, tak experti.

V pondělí 13.-14. listopadu 2014 vystoupili čeští odborníci na konferenci v Kyjevě věnované speciální pedagogice a inkluzivnímu vzdělávání. Jako řečníci promluvili děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Němec a docentka Katedry sociální pedagogiky Věra Vojtová. Systém inkluzivního vzdělávání v ČR pak představila europoslankyně Michaela Šojdrová. V době jejich pobytu v Kyjevě byly také uskutečněny schůzky s vedením Katedry speciální pedagogiky Univerzity Tarase Ševčenka, kde brněnští experti předávali zkušenosti se vzděláváním pedagogů, tak aby se dokázali vyrovnat s požadavky inkluze, a na ministerstvu školství a vědy, které se zúčastnil ředitel odboru základního a středního školství, jeho zástupci a referentka zabývající se inkluzivním vzděláváním. Europoslankyně Šojdrová se také ve Verchovné Radě Ukrajiny setkala s Liliyí Hrynevych a společně diskutovaly otázky související s přípravou vysokoškolského zákona, financováním a fungováním soukromých škol, kariérním řádem a postavením církevních škol v rámci vzdělávacího systému.

V pondělí 10. listopadu 2014 se na Ministerstvu školství a vědy Ukrajiny uskutečnil seminář PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, náměstka ústředního školního inspektora České školní inspekce. Ondřej Andrys vystoupil na semináři určeném pro pracovní skupinu zabývající se přípravou nové vyhlášky o atestaci škol s prezentací, ve které ji seznámil s českým vzdělávacím systémem, fungováním české školní inspekce s důrazem na kritéria hodnocení škol a metodiku inspekční práce v ČR. Účastníci semináře projevovali živý zájem o českou zkušenost s reformou vzdělávacího systému a kladli řadu dotazů. Během svého pobytu se Andrys rovněž setkal s představiteli Ministerstva školství a vědy Ukrajiny a Ukrajinské školní inspekce, se kterými si vyměnil poznatky o metodice hodnocení škol a práci české školní inspekce. Závěrem také navštívil školu č. 41, kde měl možnost zúčastnit se hodiny anglického jazyka a pohovořit s ředitelkou školy a Asociace ředitelů škol O.N. Onats, se kterou AMO dlouhodobě spolupracuje.

V pátek 3. října 2014 se na Pedagogické univerzitě Drahomanova v Kyjevě uskutečnila prezentace prof. Vladimíry Dvořákové, předsedkyně Akreditační komise České republiky, a PhDr. Jiřího Smrčky, Ph.D., tajemníka Akreditační komise České republiky. Odborný seminář navazoval na studijní cestu ukrajinských úředníků do České republiky. Na celodenním semináři pro představitele vysokých škol a Ministerstva školství a vědy Ukrajiny seznámili čeští odborníci posluchače podrobně s procesem akreditace v R a zejména s jeho praktickými aspekty.K dalším podrobně diskutovaným tématům vedle kritérií hodnocení VŠ patřilo členství v mezinárodních organizacích Akreditačních komisí na evropské (ENQUA) i východoevropské úrovni (CENQUA) a proces hodnocení kvality národních akreditačních komisí. Soudě podle zájmu účastníků i živé diskuse, která se rozpoutala po semináři, se jedná na Ukrajině o vysoce aktuální téma.

Publikace

Do ukrajinštiny byly přeloženy vybrané pasáže zákonů a dalších materiálů na základě požadavků ukrajinských partnerů.

Tagy
Tagy
Ukrajina 844
vzdělávání 380
LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK? DEJTE NÁM TO VĚDĚT.
Odesláno, děkujeme.
Máte na srdci ještě něco? Sem s tím!
 • Vyplňte prosím všechna pole. Doplňte prosím zvýrazněné položky. Stala se chyba. Kontaktujte nás prosím na info@amo.cz