Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

Čo si myslí o Gaze Al Qá‘ida?

Michal Onderčo / Ed. 17. 2. 2016

Za 23 dní počas ktorých trvala izraelská ofenzíva v Gaze, sme sa dozvedeli názory kdekoho. Internet je plný názorov od expertov na Blízky východ, politikov, Mahmúda Ahmadinežáda aj obyčajných ľudí, nikde sa nespomína názor Al Qá‘idy. Čo veriacim odkazujú páni z pakistansko-afgánskeho pohraničia?

V mojom článku sa zameriam na posolstvo veriacim v angličtine, publikované na džihádistickom fóre s názvom istého mesta, pre džihádistov dôležitého. Angličtina hlavne preto, že anglické verzie textov sú istým PR Al Qá’idy. Existuje obrovské množstvo potenciálnych mužahidínov, ktorí nevedia ani len zaťať po arabsky (India, Pakistan, Indonézia, ale aj západná Európa) a Al Qá’ida chce byt takto viac „customer-friendly“. To len tak na okraj.

Samotný text je písaný v mene Ajmana al-Zawahiriho, ideologického otca Al Qá’idy. Zawahiri je egyptský lekár, ktorého otec bol veľký mufti Al Azharu (pravdepodobne najvýznamnejšia pozícia v sunnitskom islame) a jeho starý otec bol rektorom Káhirskej univerzity. Jeho extrémistické názory majú pôvod v prácach Sajjida Qutba, duchovného otca Moslimského bratstva. Zawahírimu venoval celú kapitolu vo svojej War for Muslim Minds aj Gilles Kepel.

Zawahíri má tri hlavné správy: jednu pre obyvateľov Gazy, jednu pre moslimov v Egypte a tretiu pre širšiu ummu.

Vo svojej správe k moslimom v Gaze sa spolieha na citát z Koránu (3: 139 – 141).

139 Nestrácajte (muslimovia) odvahu a silu (pre prehru, ktorá vás v bitke Uhod postihla) a nesmúťte, veď vy ste vyššie (u Boha), keď ste veriaci (keď bude vaše srdce naplnené vierou a ňou sa necháte viesť).

140 Ak vás postihli rany (a niektorí z vás v bitke Uhod padli), tak podobné rany postihli i tých druhých ľudí (ktorí odmietali vieru, ktorí proti vám bojovali). A spomienku na tieto dni necháme kolovať medzi ľuďmi (ako po-naučenie pre nich) aj preto, aby Boh spoznal (nechal spoznať pred ostatnými) tých, ktorí uverili (a odhalil tých, ktorých viera nebola úprimná)a aby si vybral z vás svedkov (ktorí budú v súdny deň o takýchto ľuďoch svedčiť). A Boh nemá rád krivdiacich.

141 A aby Boh očistil tých, ktorí uverili (očistil ich tým, že im odpustí ich hriechy za to, že vydržali trápenie i všetko, čo ich postihlo a zotrvali na svojej viere) a (aby) postupne zničil tých, ktorí odmietli veriť (preto sa víťazstvo a prehra v boji striedali).

Zawahiriho preklad do angličtiny je však iný. Nespomína „krivdiacich“ ale neveriacich, „tí, ktorí uverili“ sú pre neho martýri, druhá časť verša 139 je preložená ako „zvíťazíte ak ste veriaci“ – jednoducho preklad ako sa hodí. Zawahiri opäť spomína slová Usámu Bin Ládina o tom, že kým nebude pokoj v Palestíne, nebude ani pokoj v Amerike. Potom však prechádza do inej roviny. Útok na Gazu nie je útokom na malé územie, ale súčasť celosvetovej kampane proti pravoverným zo strany sionisticko-križiackeho nepriateľa (keby tak George Walker Bush nebol použil toto nešťastné slovo). Tento útok je ‚darom‘ od Obamy a Husního Mubaraka. Záver ako zvyčajne: zničenie prekážok k nepriateľovi, stiahnutie vojsk z Iraku ako úspech džihádistického hnutia, Dr. Ajman by chcel liečiť rany chorých v Gaze.

Vo svojej správe k moslimom v Egypte sa zas Zawahiri rozčuľuje nad zradcom Mubarakom a vyzýva moslimov v Egypte na boj proti nemu. Vyzýva egyptských vojakov, aby neboli „vojakmi Satana“, ale aby nasledovali príklad Sulejmana Chātera (vojak, ktorý v 80.rokoch zavraždil na Sinaji 7 turistov). Dr. Ajman vyzýva tiež na prelomenie obkľúčenia Gazy (ktoré na ňu uvalil zradca Mubarak a Židia) a na pomoc bratom. Pomáhajte bratom, ktorí sa snažia o pomoc – či už chlebom alebo protitankovou mínou. Allah sa bude pýtať, čo mu odpoviete?

Zawahiri tu spomína verš z Koránu (61:14):

Vy (muslimovia), ktorí ste uverili, pomôžte a podporte vo výzve k Bohu(verte, dodržujte a bráňte toto náboženstvo, islam, ktoré je od Boha zoslané) podobne, ako (sa stalo, keď) povedal Ísa (Ježiš), syn Márie učeníkom: „Kto budú tí, ktorí mi pomôžu a podporia ma vo výzve k Bohu(kto ma bude nasledovať po ceste, ktorú mi Boh určil)?“ Učenci povedali: „My pomôžeme a podporíme vo výzve k Bohu (my ti pomôžeme)“. Skupina z radov synov (potomkov proroka) Izraela uverila a (ďalšia)skupina odmietla veriť. Podporili sme tých, ktorí uverili, proti ich nepriateľom, a tak silní ostali.

Vo svojej tretej správe k umme vyzýva Dr. Ajman na ozbrojený džihád. Ako hovorí, oceňuje protesty nahnevaných moslimov na celom svete, ale protesty nie sú dosť proti bombám. Treba zatriasť základmi žido-križiackej aliancie. Zawahiri upozorňuje, že “toto je Obama, prezentovaný americkým ‘klamostrojom’ ako ten kto zmení americkú politiku.” Pravoverným pripomína verš z Koránu (8:24-25):

24 Povedz (Muhammad, tým, ktorí neemigrovali): „Ak sú vám vaši otcovia, deti, bratia, manželky, kmeň, majetky, ktoré ste získali, obchod, ktorého úpadok sa obávate a príbytky, s ktorými ste spokojní, milšie (drahšie a hodnotnejšie) než Boh a Jeho posol a úsilie o cestu, ktorú Boh určil (snaha o Božiu spokojnosť), tak vyčkávajte, až kým nepríde Boh s príkazom svojím (vyčkajte, až kým Boh nerozhodne, čo s vami). (V niektorých výkladoch sa píše, že tým príkazom bolo oslobodenie Mekky od tých, ktorí veriť odmietali.) A Boh správne neusmerní ľudí spurných.

25 Boh vám pomohol a podporil vás (aby ste víťazstvo dosiahli) na mnohých bojiskách aj v deň Hunejnu (v deň bitky zvanej Hunejn) , keď sa vám zapáčil váš veľký počet (a naplnil vás pýchou) , ktorý vám však nepomohol v ničom (pocit neporaziteľnosti v dôsledku vášho veľkého počtu vám v ničom nepomohol, pretože ste zabudli, že víťazstvo prichádza od Boha bez ohľadu na počet bojujúcich) . Zem sa vám zdala byť tesná so všetkým, čo obsiahla (keď ste začali prehrávať, od strachu, ktorý ste pocítili, sa vám zem i napriek jej rozľahlosti zdala byť veľmi tesná a malá) , potom ste sa obrátili chrbtom a začali ste prchať (a utekať z bojiska) , (25) (25): Tento a nasledujúci verš hovorí v stručnosti o bitke Hunejn, aby si z nej muslimovia vzali príklad. Podstata bitky Hunejn spočívala v tom, že keď prorok Muhammad s muslimamli oslobodili Mekku z rúk tých Qurejšovcov, ktorí odmietali veriť, dva kmene zvané Havazen a Saqif dali svoje vojská dohromady a vyrazili na boj proti muslimom.

Veriacim pripomína, že vládcovia krajín BV sú len bábky v rukách žido-križiackych vládcov. Prezident Jemenu spravil zo svojej krajiny základňu, saudský kráľ sa pripravuje na uznanie Izraela, Husní Mubarak napomáha obliehaniu Gazy, al Mālīkī žiada o podporu Američanov. Proti ním!

Zawahiri končí svoje posolstvo veršom z Koránu (4:104):

Nestrácajte (muslimovia) odvahu na sledovanie týchto ľudí. (Ľuďmi sa tu myslia bojovníci z kmeňa Qurejš, ktorí odmietali uveriť v posolstvo posla a proroka Muhammada a ktorí muslimom ubližovali, úklady proti nim strojili a vysielali výpravy s cieľom muslimov úplne zničiť. Najhoršia z nich bola výprava opísaná v 33. kapitole vo veršoch 9 a v nasledujúcich veršoch). Ak cítite bolesti, tak aj oni cítia bolesti podobne, ako vy bolesti cítite, vy(muslimovia) ale dúfate od Boha v to, v čo oni nedúfajú. (Tak ako vy cítite bolesti z toho, čo vás v boji zastihlo, bolesti cítia aj vaši nepriatelia, všetci ste ľuďmi. Rozdiel medzi vami a nimi je však v tom, že vy dúfate, že za tieto bolesti, toto utrpenie, snahu a trpezlivosť získate Božiu spokojnosť a odmenu, ale oni nemajú v čo dúfať.Takže sa nevzdávajte a keď by ste aj boli nútení bojovať, majte na pamäti, že aj toto utrpenie má svoju cenu a hodnotu a nevyjde nazmar.) A Boh všetko vie a múdrosťou oplýva.

To, že Dr. Ajman tematicky zameral svoju správu na Palestínu, nie je prekvapujúce. Ako poukázal vo svojom článku v Guardiane v decembri 2007 harvardský expert na džihádistické hnutia Thomas Hegghammer, Palestína je centrálnou témou rétoriky Usámu bin Ládina. Rovnako ako nie je novinkou Zawahiriho útok na vládcov v Egypte, Saudskej Arábii, Jemene či Iraku. Miera disentu v týchto krajinách je vysoká – keďže ide vo všetkých prípadoch o krajiny autoritárske. Egypt aj Jemen sú zároveň krajinami relatívne chudobnými, v Egypte a Saudskej Arábii dochádza k odcudzovaniu bohatých no absolútne “nevyužitých” mladých mužov v ultrakonzervatívnom kráľovstve. Al Qá’ida nemôže riskovať že ich osud začne zaujímať konkurenciu.

Čo je však skutočne zaujímavé, je kampaň proti Obamovi. Dr. Ajman vie s istotou, že v USA ešte nie je pri kormidle Obama. Ale kto to nemusí vedieť, to sú masy. Okrem toho je jednoduché vytvoriť pocit, že k žiadnej zmene vlastne nedošlo. A nakoniec, najlepšia obrana je útok. Al Qá’ida si začina pripravovať pôdu pre budúcnosť. Útoky sionisticko-križiackej aliancie sa isto ešte neskončili.


Preklady z Koránu pochádzajú zo slovenského prekladu Koránu od Abdulwahaba al-Sbenatyho, prístupné na www.islam-sk.sk

Tagy
Tagy
Blízký Východ a severní Afrika 1160
izraelsko-palestinský konflikt 125
terorismus 173
LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK? DEJTE NÁM TO VĚDĚT.
Odesláno, děkujeme.
Máte na srdci ještě něco? Sem s tím!
  • Vyplňte prosím všechna pole. Doplňte prosím zvýrazněné položky. Stala se chyba. Kontaktujte nás prosím na info@amo.cz
Reklama
Reklama
Reklama