Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Asociace pro mezinárodní otázky

Vyberte si z aktuálních projektů:

Zavřít

ChinfluenCE

Region střední Evropy se v posledních letech stává zajímavým pro čínské investory s netransparetním napojením na čínský stát. Projekt ChinfluenCE mapuje čínský politický a ekonomický vliv v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Jeho součástí je rozsáhlá obsahová analýza českých, slovenských a maďarských médií od roku 2010 do první poloviny roku 2017. Cílem obsahové analýzy je zjistit, jaký obraz o Číně média vysílají, zda se tento obraz mění v závislosti na vyšší intenzitě bilaterálních vztahů, zda veřejnoprávní média nabízejí jiný pohled na Čínu než média soukromá, jak se v tomto ohledu liší mainstreamová média od alternativních a zda se vstup čínského vlastníka do média promítá do obrazu Číny, který médium svému publiku nabízí.

Web ChinfluenCE

Stáhnout

Ve druhé fázi projekt zkoumá aktéry, kteří ovlivňují podobu debaty o Číně v České republice, na Slovensku a v Maďarsku a jejich vzájemné vazby prostřednictvím analýzy sociálních sítí. V poslední fázi se projekt soustředí na analýzu čínské strategie v cílových zemích, její komparaci a vyvození důsledků pro region střední Evropy. Výzkumná část projektu bude ukončena advokační kampaní zaměřenou na prezentaci výsledků výzkumu státní správě, novinářům, byznysmenům, neziskovému sektoru a odborné i široké veřejnosti.

Výsledky projektu jsou dostupné prostřednictvím stránek projektu ChinfluenCE, policy paperu, článků a budou prezentovány na veřejných i uzavřených akcích.

Mezinárodní projekt ChinfluenCE navrhla a koordinuje AMO od července 2017 do června 2018, a to ve spolupráci s Institute of Asian Studies (Slovensko) a  Central and Eastern European Center for Asian Studies (Maďarsko). Projekt je laskavě podpořen z prostředků National Endowment for Democracy.