Asociace pro mezinárodní otázky o.s.

Novinky

Taiwan a Evropská unie

29.05.2015
Taiwan a Evropská unie

AMO Vás zve na expertní kulatý stůl na téma ekonomické spolupráce mezi Taiwanem a EU nazvaný EU-Taiwan Economic Cooperation Agreement: Challenges and Opportunities for the Czech Republic. Kulatý stůl bude moderovat analytička AMO Alice Rezková. Akce se uskuteční 8. června od 16:00 v prostorách CERGE-EI v Praze.

Více >>

Vnitřní trh

28.05.2015

Asociace pro mezinárodní otázky vydává conference report analytika Kryštofa Kruliše z mezinárodního expertního workshopu v Bratislavě zaměřeného na hladké fungování vnitřního trhu mezi zeměmi Visegrádské skupiny. Dokument obsahuje hlavní doporučení a závěry určené policy-makerům v zemích V4. Akce byla součástí projektu Smooth Functioning of the Internal Market between V4 Countries podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.

Více >>

Digitální agenda

28.05.2015
Digitální agenda

Analytik AMO Kryštof Kruliš připravil z jednání Národního konventu o Evropské unii shrnutí a doporučení, která se zabývají jednotným digitálním trhem. Kruliš například doporučuje, že by měla v rámci České republiky za rozvoj digitální agendy zodpovídat jedna instituce s jasně vymezenou koordinační funkcí, která by dbala i o reprezentování zájmů Česka na úrovni EU. Více o Národním konventu se můžete dozvědět zde.

Více >>

Druhá minská dohoda

28.05.2015

Asociace pro mezinárodní otázky vydává briefing paper analytiků Michala Lebdušky a Václava Lídla, který analyzuje nedostatky a chyby druhé dohody z Minska a rozebírá aktuální pozice a cíle jednotlivých aktérů konfliktu na Ukrajině. Analytici se také věnují tomu, jak ruská aktivita na východě Ukrajiny ovlivňuje mezinárodně-právní režim v Evropě. Dokument vznikl pro účely setkání novinářů a expertů s Markem Menkiszakem.

Více >>

TTIP

28.05.2015

Analytička AMO Alice Rezková vystoupila na panelové diskuzi pořádané Katedrou amerických studií Fakulty sociálních věd UK. Tématem akce, která se konala 28. května od 17:30 v jinonickém kampusu, bylo Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Cílem organizátorů bylo představit co největší množství argumentů pro a proti plánované smlouvě. Více informací o akci zde.

Více >>

Pracovní setkání s Martinem Povejšilem

26.05.2015

Asociace pro mezinárodní otázky uspořádala 26. května pracovní oběd pro novináře s Martinem Povejšilem, velvyslancem České republiky při Evropské unii. Tématem pracovního oběda byly aktuální otázky projednávané u institucí EU, včetně východní dimenze vztahů EU a otázky migrace. Setkání se konalo v rámci projektu Raising media awareness on the EU economic agenda.

Více >>

Nová koncepce působení ČR v EU

26.05.2015

Asociace pro mezinárodní otázky vydává briefing paper ředitele Výzkumného centra Víta Dostála, který se věnuje nové koncepci působení České republiky v Evropské unii a tomu, jak české priority korespondují či nekorespondují s pracovním programem Evropské komise na rok 2015. Dokument vznikl pro účely setkání novinářů a expertů s Martinem Povejšilem.

Více >>