Asociace pro mezinárodní otázky o.s.

Novinky

Digitální revoluce

16.04.2015

Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš vystoupí 16. dubna na odborném semináři Eurocentra Praha nazvaném Role EU v digitální ekonomice. Panelisté by měli odpovědět například na otázku, jaké překážky je třeba odstranit, aby i čeští spotřebitelé a podnikatelé měli snazší přístup k digitálnímu zboží a službám v celé Evropě. Seminář se uskuteční v rámci Národního konventu o EU a bude předcházet odbornému kulatému stolu, který bude formulovat doporučení české vládě.

Více >>

Výroční debata s ministrem zahraničních věcí 2015

15.04.2015

Asociace pro mezinárodní otázky pořádá v pondělí 4. května 2015 od 16 hodin výroční setkání s ministrem zahraničních věcí České republiky Lubomírem Zaorálkem. Debata, která se bude konat v CERGE-EI v Praze, se zaměří na novou koncepci české zahraniční politiky, kterou MZV ČR v uplynulých měsících vypracovalo.

Více >>

Trends of Eastern Partnership

13.04.2015

Asociace pro mezinárodní otázky vydává studii Víta Dostála, Nikoly Karasové a Václava Lídla, která shrnuje formou vizualizací a grafů výsledky mezinárodního výzkumného projektu zaměřeného na Východní partnerství EU. Publikace taktéž zahrnuje nejvýznamnější závěry projektu stejně jako interpretaci některých klíčových výsledků. Souběžně s vydáním studie byl spuštěn interaktivní web věnovaný výše zmíněnému výzkumu. Projekt byl realizován za laskavé podpory Mezinárodního visegrádského fondu.

Více >>

Eastern Partnership Trends before Riga

07.04.2015
Eastern Partnership Trends before Riga

Asociace pro mezinárodní otázky s podporou Mezinárodního visegrádského fondu a Stálého zastoupení ČR při EU vás srdečně zve na představení výsledků unikátního projektu zkoumajícího Východní partnerství spojené s mezinárodní panelovou diskuzí nazvanou Eastern Partnership Trends before Riga. Akce se uskuteční v úterý 14. dubna 2015 ve 14:00 na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Více >>

Třetí dekáda české zahraniční politiky

07.04.2015

Ředitel Výzkumného centra AMO Vít Dostál vystoupil 9. dubna na 11. brněnském politologickém sympoziu věnovanému české zahraniční politice ve třetí dekádě od rozpadu východního bloku. Dostál vystoupil v druhém panelu nazvaném Zahraniční politika ČR v kontextu evropské integrace. Akci uspořádal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.


Více >>

Pracovní setkání s Ditou Charanzovou

07.04.2015

Asociace pro mezinárodní otázky uspořádala 1. dubna pracovní oběd pro novináře a experty s českou poslankyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou. Tématem akce bylo Transatlantické obchodní a investiční partnerství a digitální agenda. Setkání se konalo v rámci projektu Raising media awareness on the EU economic agenda. Projekt je uskutečněn díky podpoře Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Fotogalerie z akce zde.

Více >>

Zahraniční politika ve střední Evropě

07.04.2015

Na počátku dubna proběhl zahajovací workshop k projektu Trendy visegrádských zahraničních politik. Jeho cílem je zmapovat názory předních zahraničněpolitických elit ze zemí V4 na současné regionální a světové výzvy a na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje. Projekt vychází z předchozích výzkumů realizovaných AMO: Trendy české zahraniční politiky; Trendy české evropské politiky a Trendy Východního partnerství.

Více >>