Asociace pro mezinárodní otázky o.s.

Novinky

Řecká krize

19.07.2015

Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš vystoupil jako diskutant 21. července na prezentaci policy paperu Víta Beneše z Ústavu mezinárodních vztahů věnovaného možným následkům řeckého bankrotu. Beneš ve zmíněném dokumentu upozorňuje na skutečnost, že neexistuje přímá kauzalita mezi případným řeckým bankrotem a odchodem země z eurozóny.

Více >>

Priority visegrádského předsednictví

15.07.2015

AMO ve spolupráci s CEC Government Relations uspořádala v Bruselu business brunch k českému předsednictví Visegrádské skupině, které ČR převzala 1. července. Na akci vystoupili státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, předseda sněmovního Evropského výboru Ondřej Benešík a ředitelka AMO Vlaďka Votavová.

Více >>

Česká republika předsedá Visegrádské skupině

14.07.2015
Česká republika předsedá Visegrádské skupině

Při příležitosti převzetí předsednictví Visegrádské skupiny Českou republikou vydává AMO policy paper zaměřený na analýzu českých priorit: vnitřní soudržnost, energetickou bezpečnost, digitální agendu, obrannou spolupráci a Východní partnerství. Agenda visegrádské spolupráce se v posledních deseti letech podle autorů textu výrazně evropeizovala, a tak má pod vedením českého předsednictví větší šanci než dříve ovlivnit celoevropské politiky.

Více >>

Sdílení českých zkušeností s inkluzivním vzděláváním

10.07.2015

AMO uspořádala studijní cestu ukrajinských expertů do České republiky věnovanou inkluzivnímu vzdělávání a školskému managementu. Její náplní byly setkání s českými odborníky z univerzit a státní správy a také exkurze do základních škol a Jedličkova ústavu. Akce byla součástí projektu zaměřeného na rozvoj alternativního vzdělávání na Ukrajině podpořeného z Programu transformační spolupráce MZV ČR.

Více >>

Studie dopadů uzavření TTIP

10.07.2015

AMO v konsorciu s CERGE-EI a Vysokou školou ekonomickou v Praze vypracovává dopadovou studii o uzavření Transatlantické dohody o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) na ČR a její hospodářství. Příjemci studie budou MPO ČR a MZV ČR. Výzkumný tým tvoří naši analytici Alice Rezková a Kryštof Kruliš spolu s Vilémem Semerákem a Jarolímem Antalem.

Více >>

Letní škola Antalla Józsefa

06.07.2015
Letní škola Antalla Józsefa

V Budapešti byla dnes zahájena letní škola Józsefa Antalla, jejímž je AMO od letošního roku institucionálním partnerem.V rámci bohatého programu budou 50 účastníkům z celého světa přednášet také naši analytici - Kryštof Kruliš o přijetí eura v zemích Visegrádské skupiny a Michal Lebduška o roli NATO v ukrajinské krizi.

Více >>

Multikulturní a dramatická výchova pro ukrajinské učitele

05.07.2015

V rámci projektu AMO zaměřeného na rozvoj alternativního vzdělávání proběhly v Kyjevě semináře věnované multikulturní výchově doplněné o workshopy z dramatické výchovy. Ukrajinci pod vedením lektorů z Masarykovy univerzity se tak mohli seznámit s tématem, které kvůli vnitřní migraci na Ukrajině nabývá na významu. Projekt je podpořen z Programu transformační spolupráce MZV ČR.

Více >>